Kontakty

Obráťte sa na nás v prípade akýchkoľvek problémov, otázok a pripomienok!

Skupina služieb zákazníkom a podpory predaja Selemix

PPG Industries Poland Sp. z o.o.
Bodycha 47
05-816 Warszawa - Michałowice
Poland