Selemix® ISO 12944

Selemix® ISO 12944 

Norma ISO 12944 byla publikována v roce 1998 jako jak evropský, tak mezinárodní standard a je nejvyšším celosvětovým kvalifikovaným standardem pro efektivní ochranu ocelových konstrukcí proti korozi. 
Vztahuje se na ochranné nátěrové systémy vyvinuté pro aplikování na holou ocel , žárově zinkovanou ocel a na ocelové povrchy opatřené nástřikem zinku.

Norma ISO 12944 obsahuje 8 různých částí jako např. měření korozivních účinků různých prostředí, příprava povrchu a postupy laboratorního testování. 
Externí laboratoří byly provedeny testy vybraných 2K nátěrových systémů Selemix podle mezinárodní normy ISO 12944, které je klasifikují do kategorií podle korozních účinků prostředí a rozsahů odolnosti v souladu s normou ISO 12944-6 (Metody laboratornich testů účinnosti). 


V tabulce naleznete klasifikaci vybraných nátěrových systémů Selemix podle korozivních účinků prostředí a životností včetně naměřených výsledků antikorozních testů.

Číslo nátěrového systému Podklad Příprava povrchu Epoxidový zinkový základ Základní nátěr Vrchní nátěr Nátěrový systém DFT(µM) Třída korozní agresivity a odolnost  
1 Ocel Sa 2½ -- Epoxidový základ 7-413 Epoxidový vrchní nátěr 
7-410
195 C3-Střední 
C4-Nízký
Číslo nátěrového systému 1
1 Pozinkovaná ocel -- -- Epoxidový základ 7-413 epoxidový vrchní nátěr 
7-410
200 C2-Nízký, Střední, Vysoký
C3-Nízký, Střední, Vysoký 
C4-Nízký, Střední
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 1
2 Ocel Sa 2½ -- Epoxidový základ 7-413 PUR vrchní nátěr extra 
7-512
200 C3-Vysoký
C4-Střední
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 2
2 Pozinkovaná ocel -- -- Epoxidový základ 7-413 PUR vrchní nátěr extra 7-512 210 C2-Nízký, Střední, Vysoký 
C3-Nízký, Střední, Vysoký 
C4-Low, Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 2
3 Ocel Sa 2½ -- Epoxidový základ 7-413 Akrylátový vrchní nátěr 
7-110
220 C3-Střední 
C4-Nízký
Číslo nátěrového systému 3
4 Ocel Sa 2½ -- PUR základ 2.705.0500 PUR vrchní nátěr extra 7-512 230 C3-Vysoký
C4-Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 4
4 Pozinkovaná ocel -- -- PUR základ 2.705.0500 PUR vrchní nátěr extra 7-512 240 C2-Nízký, Střední, Vysoký 
C3-Nízký, Střední, Vysoký 
C4-Nízký, Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 4
5 Ocel Sa 2½ -- PUR základ 2.705.0500 Akrylátový vrchní nátěr UHS 7-120 230 C3-Vysoký
C4-Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 5
5 Pozinkovaná ocel -- -- PUR základ 2.705.0500 Akrylátový vrchní nátěr UHS 7-120 240 C2-Nízký, Střední, Vysoký 
C3-Nízký, Střední, Vysoký 
C4-Nízký, Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 5
6 Ocel Sa 2½ -- -- 2K PUR bezzákladový nátěr 7-534 160 C3-Vysoký 
C4-Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 6
6 Pozinkovaná ocel -- -- -- 2K PUR bezzákladový nátěr 7-534 180 C2-Nízký, Střední, Vysoký 
C3-Nízký, Střední, Vysoký 
C4-Nízký, Střední 
C5-M-Nízký
Číslo nátěrového systému 6
9 Ocel Sa 2½ Epoxidový zinkový základ 2.704.0490 -- 2K PUR bezzákladový nátěr 7-534 300 C5-I Vysoký 
C5-M Vysoký
Číslo nátěrového systému 9
10 Ocel Sa 2½ -- Epoxidový antikorozní základ HB 2.704.0440 Akrylátový vrchní nátěr HB 7-130 300 C5-I Vysoký 
C5-M Vysoký
Číslo nátěrového systému 10
10 Pozinkovaná ocel -- -- Epoxidový antikorozní základ HB 2.704.0440 Akrylátový vrchní nátěr HB 7-130 270 C5-I Vysoký 
C5-M Vysoký
Číslo nátěrového systému 10z
11 Ocel Sa 2½ -- Epoxidový antikorozní základ HB 2.704.0440 PUR vrchní nátěr extra 7-512 250 C5-I Vysoký
C5-M Vysoký
Číslo nátěrového systému 11
11 Pozinkovaná ocel -- -- Epoxidový antikorozní základ HB 2.704.0440 PUR vrchní nátěr extra
7-512
250 C5-I Vysoký 
C5-M Vysoký
Číslo nátěrového systému 11z