Matovací tabulka systému Vodouředitelné Produkty

Zde uvedené úrovně matnosti se týkají aplikací o tloušťce 40 - 50 mikronů.
Poznámka: Úroveň matnosti (lesku) se lehce mění podle namíchané barvy a podmínek nástřiku.

 

  MAT POLOMAT POLOLESK LESK ČERNÁ BARVA
SYNTETICKÉ VRCHNÍ LAKY 
Lesk pod úhlem 60°       10-20 20-30 50-60 >80 >80
Pojivo 8-863 - 35 50 75 85
Pojivo 8-864 75 40 25 - -
Pigmentace 25 25 25 25 15
 
  MAT POLOMAT      POLOLESK LESK
PUR VRCHNÍ LAK
Lesk pod úhlem 60° 10-20 40-50 50-60 >80
Pojivo 8-552 - 24 30 60
Pojivo 8-553 60 36 30 -
Pigmentace 40 40 40 40
 
  MAT POLOLESK          LESK
SINGLE STAGE TOPCOATS
Lesk pod úhlem 60° 10-20 70 >80
Pojivo 8-110 - 24 60
Pojivo 8-111 60 36 -
Pigmentace 40 40 40