Matovací tabulka systému Selemix ®

Zde uvedené úrovně matnosti se týkají aplikací o tloušťce 50 - 60 mikronů.
Poznámka: Úroveň matnosti (lesku) se lehce mění podle namíchané barvy a podmínek nástřiku.

 

NITROCELULÓZOVÝ VRCHNÍ LAK MAT POLOMAT POLOLESK LESK
Pojivo 7-320 80 60  40 
Pojivo 7-330        20  40  75 
Pigmentace 20  20  20  25 
Lesk pod úhlem 60° 10-20  20-30  40-50  80-90 
     
EPOXIDOVÝ VRCHNÍ LAK MAT  POLOMAT POLOLESK LESK
Pojivo 7-412 80  60  50 
Pojivo 7-410 10  20  70 
Pigmentace 20  30  30  30 
Lesk pod úhlem 60° Volné schnutí
Bez plniče 10-15 40-50 75-85 <90
Na plniči 15-20 55-65 75-85 <90
  Sušení (1H. 50-60°C)
Bez plniče 20-25 50-60 80-90 >90
Na plniči 25-30 65-75 80-90 >90
 
SYNTETICKÉ VRCHNÍ LAKY MAT POLOMAT POLOLESK LESK
Pojivo 7-611 72 60 50 -
Pojivo 7-610 - 12 22 70
Pigmentace 25 25 25 25
Sikativum 3 3 3 5
Lesk pod úhlem 60° 10-20 30-40 45-55 90-95
 
PUR VRCHNÍ LAK MAT POLOMAT POLOLESK LESK
s tužidlem 9-060  
Pojivo 7-511 75 65 45 -
Pojivo 7-512 - 10 30 70
Pigmentace 25 25 25 30
Lesk pod úhlem 60° Volné schnutí
  5-10 15-20 50-55 >90
  Sušení (1H. 50-60°C)
  15-20 25-30 55-60 >90
s tužidlem 9-060  
Pojivo 7-511 75 67 45 -
Pojivo 7-512 - 10 30 -
Pigmentace 25 25 25 -
Lesk pod úhlem 60° Volné schnutí
  15-20 25-30 55-60 -
  Sušení (1H. 50-60°C)
  25-30 35-40 60-65 -